Boek : Eb en Vloed

EB en VLOED Een samenspel van woorden gedichten door Francina Hartstra en Jef Lenaerts We leven in een wereld waar internet en sociaal media meer en meer centraal zijn komen te staan in onze samenleving. De tijd van de huiskamers waar dichters in het verre verleden hun eigen werk voorlazen, elkaars muze inspireerden en de …

Continue reading Boek : Eb en Vloed

Reflectie (Reflection)

  Jij bent zoals de zee, en ik ben zoals het zand jij neemt en jij geeft in jouw getijden golven verander ik constant. ----------------------------------- You are like the sea and I am like the sand, you take and you give, with your ebbing and flowing I am changing constantly.

Een Hart

Een hart door liefde aangeraakt, is gelijk een roos zich kerend naar de warmte van de zomerzon. Zonder schromen, zonder vragen, vol overgave.

Het Sluitstuk (with translation)

Het sluitstuk op de agenda sluit niet meer, het is stuk, geveld door een hamerslag ligt het daar, gebroken, nu de meeting is gesloten. ----------------------------------------------------- The final piece on the agenda, is no longer final, it’s in pieces felled by the  hammer blow, there it lies , broken, when the meeting was adjourned.

Geliefden / Lovers

Geliefden Zij vluchten, schuilen samen in een wereld tussen droom en realiteit, om te ontwaken met de werkelijkheid. -0-0-0-0-0-0-0-0 Lovers They flee, seek together shelter in a world between dream and reality, to awaken with the real.

Witte Velden/White Fields

In deze witte velden zwijgt het water, verstild zonder klanken, gestopt in de loop van het bestaan. ----------------- In these white fields the water is silent, stilled without sounds, stopped in the flow of existence.

Gedachten/Thoughts

Gedachten verwaaien met lijnen over het papier ontheemd blijven zij achter wachtend tot andere zielen hun weer vinden. ------------------------- Thoughts drift away with lines across the paper displaced they stay behind waiting until other souls shall find them again.

Verloren/Lost

Verloren in landschappen van verlangen, laat ik vlinders sterven in de vale dageraad, om mij te omhullen met fragmenten van onmogelijkheden. --------------------------- Lost in landscapes of desire, I let butterflies die in the pale dawn, to wrap myself with fragments of impossibilities.

Vrijheid/Freedom

Vrijheid Op stille momenten, als alle woorden zwijgen, zwerf ik door het verleden langs oevers van rivieren, en ben ik weer heel even dat kleine meisje op blote voeten, vrij. -0-0-0-0-0-0 Freedom In quiet moments, when all words are silent, I wander through the past along the banks of rivers, and for a while I …

Leven/Life

Levend in het midden van een wereld die eens was maar nooit meer zo zal zijn sta ik vaak met lege handen aan de oevers van wijd water -o-o-o-o-o-o-o-o-o Living in between a world which once was yet shall never be again I often stand with empty hands on the shores of broad water