Als Jij

Als jij mij zou vragen of er na vandaag nog een morgen is, dan zouden mijn lippen zwijgen - ik jou mijn antwoord schuldig blijven, omdat jij dan aan mij zou vragen, te verklaren met woorden in zinnen, waarom mijn hart, trillend als een espenblad, toegaf aan wat mijn ziel zachtjes fluisterde en in mijn …

Gedachten

Gedachten zijn gevangenen van een gedicht, waardoor pennen genoodzaakt beginnen, tot ketenen van woorden in zinnen, momenten gewrongen in schakels, gezwicht.

De Tuin der Rust

In de tuin speelt de december wind met ritselende bladen op het pad, houten latten van de afscheiding zijn gevangen in een spel van golven, samen met de zacht ruisende bomen. Serene geluiden van de chimes, vermengen zich met het ochtendlied van een merel,die zich ergens verbergt in fluisterende struiken aan het pad, waar Boeddha …

Krabbeltje

Spelen met aarzelende woorden, om de kale witte bladzijde te vullen, verwijderen van lege ruimtes, zinnen met elkaar verbinden, waar gedachten zich verzamelen, totdat de laatste punt is bereikt, waar alles weer mee stopt. Niets is voor eeuwig.

Naar Morgen

Vandaag, op het strand, geef ik mijn gedachten mee aan de vleugels van een meeuw; en gisteren aan de golven van de zacht ruisende zee. Het hart, gestrand op de stille ree, doch de ziel verankerd in de hoop dat morgen het getijde zich zal keren.

Het Glazen Paviljoen

Het toeval gelijk aan de steen, waardoor het glazen paviljoen tot duizenden scherven vervalt. Kristal helder het besef, de erkenning van het weten, onbeschut in het klare licht - de waarheid naakt. Onthuld in de weerspiegelende fragmenten steeds de tere bloem der liefde.