Gedachten/Thoughts

Gedachten verwaaien met lijnen over het papier ontheemd blijven zij achter wachtend tot andere zielen hun weer vinden. ------------------------- Thoughts drift away with lines across the paper displaced they stay behind waiting until other souls shall find them again.

Verloren/Lost

Verloren in landschappen van verlangen, laat ik vlinders sterven in de vale dageraad, om mij te omhullen met fragmenten van onmogelijkheden. --------------------------- Lost in landscapes of desire, I let butterflies die in the pale dawn, to wrap myself with fragments of impossibilities.

Vrijheid/Freedom

Vrijheid Op stille momenten, als alle woorden zwijgen, zwerf ik door het verleden langs oevers van rivieren, en ben ik weer heel even dat kleine meisje op blote voeten, vrij. -0-0-0-0-0-0 Freedom In quiet moments, when all words are silent, I wander through the past along the banks of rivers, and for a while I …

Leven/Life

Levend in het midden van een wereld die eens was maar nooit meer zo zal zijn sta ik vaak met lege handen aan de oevers van wijd water -o-o-o-o-o-o-o-o-o Living in between a world which once was yet shall never be again I often stand with empty hands on the shores of broad water

Misschien (w/translation)

Misschien op een dag wanneer de gesluierde maan deze Blauwe Bergen beklimt zal zij weer liefhebben zoals die ene herfstnacht. ------------------------------------ Maybe one day when a veiled moon climbs those Blue Mountains she will fall in love again as in that one autumn night.

Tijd

Jij ontglipt mij als water door mijn vingers, eens was je een stille bron, nu de haastende beek, en het waterrad draait sneller, immer sneller. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Time Time you flee from me as water through my fingers, once you were a quiet spring, now the rushing brook, and the water wheel turns faster, ever, ever …

Maybe

Maybe on the day you finally find some time to sit at river's bank, you perhaps will understand the whispers of the waves.