Boek : Eb en Vloed

EB en VLOED Een samenspel van woorden gedichten door Francina Hartstra en Jef Lenaerts We leven in een wereld waar internet en sociaal media meer en meer centraal zijn komen te staan in onze samenleving. De tijd van de huiskamers waar dichters in het verre verleden hun eigen werk voorlazen, elkaars muze inspireerden en de …

Continue reading Boek : Eb en Vloed

Book Update

After redesigning and a contents revision , my two English poetry books The Song of the River and Beyond the Threshold are available again. Listen how the old river softly sings so softly the songs of yesterdays, the longing in my soul grows stronger to return to when the river was my home. Out of …